Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

Petanka

PETANKA
Kaj je petanka? Petanka je igra s kovinskimi kroglami premera približno
7cm. Je gotovo ena najbolj razširjenih iger na svetu. Morda tudi zato, ker jo
lahko igramo praktično kjerkoli, torej tudi na travi in ker je igra fizično
nezahtevna, tako da jo lahko igrajo vsi, tako stari kot mladi. Igra petanke je
primerna za rekreacijo in razvedrilo, v svetu pa je priznana tudi kot
atraktiven tekmovalni šport.
V življenju sodobnega in preobremenjenega človeka postaja rekreacija nuja.
Ena od primernih možnosti je lahko tudi igranje petanke. Prednost igre je,
da se ukvarjamo s fizično nezahtevno aktivnostjo na svežem zraku in ker je
igra zabavna, saj je namenjena rekreativnemu druženju z znanci in prijatelji,
so njeni učinki tudi psihično pozitivni. Igramo jo lahko na dvorišču posutem
s peskom, na travi, na plaži, na vikendu, na balinišču in podobno. Za igranje
petanke lahko uporabljamo krogle za rekreacijo ali tekmovalne krogle.
Rekreacijske krogle so lažje. Tekmovalna petanka pa je omejena le z
velikostjo igrišča. Igrišča za petanko ne smejo biti manjša od 12 x 3m.
Gradnja igrišča za tekmovalno petanko 2001 Na otvoritvi igrišč je bilo zelo živahno
TVD PARTIZAN-SRŠENI
· Začetki sekcije petanka - Sršeni:
Športna panoga petanka se je v Sloveniji začela razvijati v letu 1999. Med
prvimi so bili kot tekmovalci tudi člani našega društva Kvartuh Vinko,
Kvartuh Mateja in Bizjak Janez, ki na neuradnem klubskem državnem
tekmovanju na igriščih v Slapah zasedejo četrto mesto. Polnopravna članica
svetovne zveze je postala Zveza društev petanke Slovenije leta 2000, istega
leta pa smo v TVD Partizan Domžale ustanovili tudi sekcijo petanka. V letu
2001 zgradimo v Domžalah prvo igrišče za igranje tekmovalne petanke,
prav tako pa se začnejo v tem letu tudi tekmovalni uspehi. Šeruga Tatjana
postane prvič državna prvakinja, to pa kasneje ponovi še kar nekajkrat in na
podlagi rezultatov večkrat nastopi na svetovnih in evropskih prvenstvih. V
letu 2002 v državnem ligaškem tekmovanju nastopa ekipa v sestavi: vodja
sekcije Kvartuh Vinko, Šeruga Tajana, Šeruga Andrej, Kvartuh Mateja,
Kvartuh Majda, Berlec Borut, Bizjak Janez. V nekaj letih se je članstvo
okrepilo, v letu 2009 je registrirano pri ZDPS 21 igralk in igralcev, v klubu
pa je kopica državnih reprezentantov in reprezentantk ter državnih prvakov
in prvakinj.
Organizacija DP v zbijanju leta 2002 Mednarodni turnir v Domžalah 2003
· Organiziranje tekmovanj:
V klubu smo že od začetka razmišljali tudi o organizaciji večjih tekmovanj,
predvsem državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj. Prvi č smo
prireditelji DP v zbijanju leta 2001, kasneje pa priredimo še vrsto državnih
prvenstev predvsem za ženske in mladino. V letu 2003 priredimo prvi
mednarodni turnir s preko 100 udeleženci iz Avstrije, Madžarske, Češke in
Slovenije. Vrhunec našega organizacijskega prizadevanja pa je jubilejno
leto 2005, ko se okoli 200 udeležencev iz 10 držav udeleži prav v Domžalah
novoustanovljenega tekmovanja za države srednje Evrope, imenovane
Centrope Cup. Turnir obenem sovpada tudi s praznovanjem občinskega
praznika. Prav v posebno čast smo imeli pozdraviti na tekmovanju
predsednika svetovne zveze Clauda Azema. Naj še enkrat poudarimo, da je
bila ustanovna seja Centrope Cup pod našo organizacijo v gostišču Janežič
na Pšati aprila 2005. Za nameček smo na istem tekmovanju podpisali še
pogodbo o sodelovanju med ZDPS in Balinarsko zvezo Slovenije, torej dva
zgodovinska dogodka za slovensko petanko. Tudi v letu 2006 smo
nadaljevali z organizacijo velikega mednarodnega tekmovanja,
imenovanega CENTROPE CUP. Na tem tekmovanju je nastopilo 75 trojk,
kar je več kot na kateremkoli turnirju v Sloveniji doslej. Zanimivo je, da je
bilo pri tem skoraj 50 trojk iz tujine, kar pomeni velik organizacijski izziv,
ki pa smo mu bili na splošno zadovoljstvo in besedah pohvale z vseh strani
vendarle kos. . Centrope Cup smo priredili še v letu 2006, ko so bile na vrhu
kar štiri slovenske ekipe, kar se do sedaj v zgodovini CC še ni ponovilo.
Tudi v naslednjih dveh sezonah 2007 in 2008 smo ob koncu aprila še
priredili mednarodna turnirja, sicer s skromnejšo mednarodno, zato pa toliko
močnejšo domačo konkurenco.
Ekipa TVD Partizan v sezoni 2003 Ženska ekipa na turnirju v Parizu leta 2004
· Vloga predstavnikov društva v ZDPS:
V letu 2003 ima TVD Partizan Domžale že kot uveljavljen klub precej
pomembno vlogo pri delovanju in organizaciji slovenske zveze. Na redni
skupščini je izvoljeno novo vodstvo ZDPS, predsednik postane član našega
društva Bizjak Janez, Kvartuh Vinko pa je izvoljen kot eden od pomembnih
članov komisij. Uspešni mandat se zaključi 2007, ko se kontinuiteta
vodilnih delavcev petanke v Sloveniji domžalskega kluba nadaljuje, saj na
predsedniškem mestu zveze Bizjak Janeza zamenja prav tako član našega
društva Antonijevič Dragan, ki je predsedoval zvezi do konca leta 2008.
Domžale Open 2005 je v imenu Občine Nastopil je tudi predsednik svetovne zveze
tekmovanje otvoril Domžale Toni Dragar Claude Azema leta 2005 (v ospredju)
· Športni uspehi:
Društvo ima vsako leto konstantno velike uspehe, pri čemer vsekakor
prednjači večkratna državna prvakinja Šeruga Tatjana. Vsako leto imamo
vrsto reprezentantk in reprezentantov, kar navajamo v spodnjih podatkih.
Vsekakor pa smo ponosni tudi na mladi rod, ki nas vsako leto razveseli z
izvrstnimi rezultati in predvsem velikim napredkom v igri. Društvu pa so se
priključili še nadaljnji simpatizerji in privrženci petanke, tako da sedaj v letu
2009 sekcija SRŠENI šteje 21 tekmovalk in tekmovalcev, rekreativnih
privržencev pa je še bistveno več.
Spodaj navajamo podatke o uspehih naših igralk in igralcev petanke, tako da
lahko rečemo, da domžalski klub ima v osmih letih delovanja že bogato
tradicijo in spoštovanja vredne rezultate.
S proglasitve najboljših petankarjev 2006 Bili smo vsako leto v tujini – posebej smo
Najboljša je bila Šeruga Tatjana razpoloženi v Wroclawu 2006
· Delovanje v tujini:
Ob vsem tem je potrebno omeniti še druženje, ki se širi s petanko. Člani
našega društva smo vzpostavili pristne stike kar z nekaj klubi iz tujine in se
tako ob petanki družimo s prijatelji iz Brna, Pariza, Budimpešte, Prage,
Bratislave, Dunaja, Celovca, Munchna in od drugod.
Leta 2007 in 2008 smo dogradili nova Zelo zadovoljni smo bili tudi s turnirjem 2008
Igrišča, kjer smo gostili tekmovanja na Madžarskem in ogledom Budimpešte
Zmagovalci turnirjev Domžale OPEN od 2003-2008:
2003 2004
2005 2006
2007 2008
DRUŠTVO: TVD PARTIZAN DOMŽALE
EKIPA : SRŠENI
LOKACIJA: ŠPORTNI PARK V DOMŽALAH, sedež Kopališka 4,
Domžale
KONTAKTNA OSEBA: KVARTUH VINKO, BIZJAK JANEZ
TELEFON: 041/755-344, 040/713-239
E-POŠTA: vinko.kvartuh@siemens.com, janez.bizjak@domzale.si;
info@tvdrustvo-partizandomzale.si;
SPLETNA STRAN: http://www.tvdrustvo-partizandomzale.si/
ŠT. ČLANOV: 21 (za leto 2009)
ŠT. IGRIŠČ: 8

Petanka ekipa Sršeni

Na povezavi si lahko pregledate nastanek in začetke ekipe Sršeni, ki uspešno deluje v navezi z društvom TVD Partizan Domžale.