Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC vadba

V petek 7.3. in soboto 8.3. 2014 smo v sodelovanju s Športno unijo Slovenije izvedli delavnici ABC vadbe. ABC vadba je namenjena popolnim začetnikom, ki bi se radi pripravili za začetvo aktivnost v športni rekreaciji. Program je postopen in traja nekaj mesecev in je namenjen predvsem odraslim, ki bi se radi začeli ukvarjati z različnimi športi. Ta del je bil namenjen usoposabljanju vaditeljev v projektu Zdravo društvo.

V ponedeljek, 10.3. pa smo del ABC vadbe pod vodstvon Maje Pori, praktično prikazali tudi na vadbi naših članic. Maji se iskreno zahvaljujemo za strokovno vodenje vadbe.

Ob tem bi se zahvalili osnovni šoli Domžale, ki nam je omogočila termin v telovadnici in Prodnik - javnemu komunalnemu podjetju za donacijo vode in jabolk za pogostitev.

 

TVD Partizan Domžale

Naravi prijazna aktivnost TVD

 

Uspešno sodelovanje s ŠUS nadaljujemo tudi v projektu "Za naravi prijazno športno prireditev", ki nas je tudi letos nagradila s PRIZNANJI za naš Duhec tek.

 

Letos smo namensko zbirali plastične zamaške in pripravili EKO avtomobilčke. Naš namen vključiti v šport celo družino in na ta način popestriti športno vzdušje naših vadbenih srečanj. Slike in obsežnejši opis si lahko ogledate v podlistku "Sekcija dečki-deklice".

Srečanje Članov projekta ZDRAVO DRUŠTVO

V petek, 23. novembra se je v Kranjski Gori v Youth Hostel Nika odvijalo posvetovalno družabno srečanje SODELAVCEV ZDRAVEGA DRUŠTVA. Iz našega društva sva se posveta udeležila koordinatorja projekta Zdravo društvo, Nataša Šubelj in Primož Košak

 

Organizirali smo ga z namenom združevanja in povezovanja vseh, ki izvajajo projekt Zdravo društvo ali imajo interes izvajanja, krepitve mreže, predstavitve možnosti dopolnjevanja ali izboljšanja zdajšnje programske vsebine, predstavitve učbenika Zdrava vadba ABC, uporabe znaka kakovosti, možnosti krepitve sodelovanja med lokalno zdravstveno in lokalno športno rekreativno stroko s programom Zdrava vadba ABC ter krepitev mreženja in komuniciranja med Zdravimi društvi in lokalnimi političnimi akterji.
 


Predstavniki društev so kot ključne težave pri svojem delovanju izpostavili: težave pri zagotavljanju finančnih virov: občinskih in sponzorskih, slabe povezave in podpora s strani lokalnih športnih in zdravstvenih institucij ter slabe povezave z ostalimi lokalnimi društvi, prostorske težave, neustrezno vrednotenje prostovoljskega dela in težave pri usposabljanju kadra.

Kot ključni njihovi partnerji se pojavljajo:
-    Zavodi za šport,
-    Športna unija Slovenije,
-    Zdravstveni domovi,
-    Domovi upokojencev,
-    Šole,
-    Občine in sorodna društva.

Izpostavili so tudi nekaj smernic in pobud za nadaljnji razvoj:
- Prenos vadbe na prosto
- Širitev Zdrave vadbe abc
- Medgeneracijsko sodelovanje
- Programi za predšolske otroke in starejše
- Zajeti vse generacije v gibanje
- Povezave z domovi za ostarele, zdravstveni domovi, domovi upokojencev in drugimi društvi v regiji
- Povezava z zdravilišči
- Izobraževanja, predavanja in praktična usposabljanja
- Preventivni programi

Srečanje smo zaključili prepričani da je v slogi moč in motivirani za nadaljnje skupne in individualne akcije v okviru projekta Zdravo društvo. 

Usposabljanje ABC vadba

V soboto, 29. oktobra je pod strokovnim vodstvom dr. Pori Primoža potekalo usposabljanje FUNKCIJSKA VADBA - ZDRAVA VADBA. Udeleženci le tega smo bili vaditelji Zdravih društev, ki so pridobili teoretična in praktična znanja, potrebna za strokovno organizacijo in izvedbo programa zdrave vadbe (A, B, C), katerega cilj je ohranjanje in razvoj osnovnih in specifičnih funkcijskih gibov, ki so nujno potrebna v vsakodnevnem življenju.
 

Vadba je predvsem namenjena osnovnemu, začetnemu razvoju gibalnih sposobnosti vseh, ki bi radi postopno in zdravo pripravili svoje zmožnosti za ostale športne aktivnosti in boljše odzivanje v vsakdanjih situacijah.

 

Zahvale Športni uniji slovenije in dr. Primožu za kvalitetno predstavljen program! 

 

dr. Primož Pori

dr. Primož Pori

Slovenija v gibanju – z gibanjem do zdravja »zdravo društvo«

 

POVEZAVA NA ŠPORTNO UNIJO SLOVENIJE:

www.sportna-unija.si/

 

 

Športna Unija Slovenije je leta 1999, skupaj s CINDI Slovenija, uvedla skupno oznako za zdrav način gibanja »Slovenija v gibanju – z gibanjem do zdravja«. Skupaj ga izvajajo zdravstveni in športni strokovnjaki. Namen projekta je spodbuditi čim več odraslih in starejših državljanov Slovenije za bolj redno in zmerno telesno aktivnost. Glavni cilj je povečati število Slovencev, ki se zmerno gibljejo pol ure na dan, za 10% v petih letih.

Ker želimo nacionalno akcijo »Slovenija v gibanju – z gibanjem do zdravja« razširiti in dopolniti smo razvili znak kakovosti »ZDRAVO DRUŠTVO« za v zdravje usmerjeno gibanje in ponudbe vadb članic ŠUS-a. Uvedba znaka pripomore k uresničevanju naših prizadevanj, da bi v športnih društvih zagotovili in ponudili kvalitetne in zdravju koristne športne vadbe ter da bi te ponudbe nenehno izboljševali.


Z znakom Zdravo društvo bodo društva lahko zunanji javnosti dokazala, da je njihova ponudba »zdravih vadbenih programov« visoko kakovostna. Znak bo poleg tega omogočal vsem zainteresiranim, da si poiščejo zase najustreznejši vadbeni program.


Vse dejavnosti na področju zdravega gibanja - športa morajo biti izvedene skrbno in z občutkom, enako velja tudi za ravnanje s strankami. To lahko zagotovimo z ustrezno usposobljenimi vaditelji, ki imajo potrebno znanje, pedagoške spretnosti in psiho-socialne sposobnosti ter hkrati upoštevajo specialne vsebinske kriterije »Zdravega Društva«. Poleg tega morajo biti organizacijski in prostorski okvirni pogoji usklajeni z vsebino ponudbe. Zato si ŠUS prizadeva doseči visoko kakovost ponudb na področju »Zdravega Društva« ter to kakovost tudi ohranjati.


Iz tega razloga smo razvili kriterije kakovosti za »Zdravo društvo« , ki jih morajo društva izpolnjevati.
Naš načrt je v okviru projekta ZDRAVO DRUŠTVO vzpostaviti sistem načina vadbe, ki bo lahko izboljšal zdravje udeležencev projekta z gibanjem, ustreznimi športnimi aktivnostmi, zdravi prehrano in zdravim načinom življenja. Človek mora s telesno vadbo (poleg vsakdanjih aktivnosti) porabiti minimalno 800-1000 kalorij na teden. Ta pogoj po dosedanjih raziskavah dosega le 10 %– 15% odraslega prebivalstva v Sloveniji. Zato smo se v društvu TVD Partizan Domžale odločili za sodelovanje v tem projektu in z redno zdravo vadbo vsaj dvakrat na teden nuditi ljudem odločitev, da lahko nekaj sami in z našo strokovno ponudbo, storijo za svoje zdravje. Za spremembe ni nikoli prepozno! S telesno aktivnostjo lahko pričnemo v vsakem starostnem obdobju, pomembna je le vrsta športa ali aktivnosti, ki jih prilagajamo našim zmožnostim in starosti. Vsak začetek je težak zato naj bo zmeren in postopen. V našem društvu imamo zelo raznovrstno ponudbo športnih aktivnosti tako rekoč za vso populacijo, ne glede na starost ali fizično pripravljenost.

 

Primož Košak
 

5. SLOVENSKI FORUM ŠPORTA ZA VSE

Forum, ki se je odvijal v soboto, 20.11.2010, v Hotelu Astoria na Bledu, je zaznamovala številčna udeležba predstavnikov športnih organizacij, zanimive in aktualne informacije s področja športne rekreacije povezane s prostovoljstvom, okoljem in upravljanjem športnih objektov. Dodano vrednost pa so prispevale članice Športne unije s predstavitvijo raznolike ponudbe dejavnosti in bogate zgodovine delovanja.

 

Velika udeležba na forumu

Velika udeležba na forumu

Tudi telovadili smo pod vodstvom ŠOLE ZDRAVJA

Tudi telovadili smo pod vodstvom ŠOLE ZDRAVJA

Posvet na temo VETER V LASEH

Posvet – Šport za vse in mladi
TVD Partizan Domžale in Športna unija Slovenije sta organizirala posvet na temo »Šport za vse in mladi«, ki je bil 8.4.2011. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju akcije Veter v laseh in primeri dobrih praks pri izvajanju te akcije. Predstavili so se nekateri izvajalci, ki zelo uspešno motivirajo mlade, da se pridružijo športnim aktivnostim, ki jih ponujajo v tej akciji. V občini Domžale je projekt Veter v laseh zelo uspešno izpeljan s strani osnovne šole Rodica, ki res poskrbi za izvrsten in dinamičen program športnih iger. Predstavili so se tudi nekateri drugi izvajalci akcije: Univerzitetna športna zveza Primorske, ŠD Cirkovce in ŠD Gaberje. Vsi navzoči so se strinjali, da se z veliko prostovoljnega dela in s pomočjo športnih društev ter Športne unije Slovenije, projekt Veter v laseh mora obdržati kot športna akcija za vse otroke ne glede na njihovo športno pripravljenost. Vsak od nas je prinesel kakšno dobro izkušnjo in predlog za izboljšanje te akcije, zato smo se na koncu strinjali, da kljub veliki odgovornosti in zahtevnosti projekta Veter v laseh, ta akcija ponuja veliko dobre športne zabave in jo je treba peljati naprej.
Primož
 

Udeleženci posveta

Udeleženci posveta

Direktor Zavoda za šport Domžale g. Janez Zupančič

Direktor Zavoda za šport Domžale g. Janez Zupančič

Andreja Jarc Pogačar nas je obiskala v imenu OBČINE DOMŽALE

Andreja Jarc Pogačar nas je obiskala v imenu OBČINE DOMŽALE

V imenu ŠUS-a  g.Anton Preskar

V imenu ŠUS-a g.Anton Preskar

Domžale kot športno mesto je prisrčno opisala Ana Beno

Domžale kot športno mesto je prisrčno opisala Ana Beno

Mojca Koligar glavni

Mojca Koligar glavni