Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrajenec ŠUS 2015

Gospod Janez Bizjak, predsednik društva TVD Partizan Domžale je na svečani prireditvi Športne unije Slovenije, dne 3.12.2015, prejel SREBRNO PRIZNANJE za izredno uspešno delo v vseh svojih mandatih predsednika društva. Vsi člani društva se mu iskreno zahvaljujemo in mu želimo, da bi še naprej tako uspešno vodil TVD Partizan Domžale!

Društvo TVD Partizan je na omenjeni prireditvi prejelo še priznanje za 110 LETNO neprekinjeno delovanje in priznanje za uspešno izvajanje projektov Športne unije Slovenije. Zahvljujemo se vsem članom društva TVD Partizan Domžale za njihovo zvestobo in pripadnost društvu ter Športni uniji Slovenije, ki omogoča nam in podobno usmerjenim društvom pri organizaciji, izobraževanju in spodbujanju k izvajanju novih športnih projrektov.

Predsednica ŠOS - Leni Fafangel

Predsednica ŠOS - Leni Fafangel

Janez bizjak - srebrno priznanje

Janez bizjak - srebrno priznanje

Janez bizjak - srebrno priznanje

Janez bizjak - srebrno priznanje

Janez bizjak - srebrno priznanje

Janez bizjak - srebrno priznanje

Priznanje 110 let delovanja društva

Priznanje 110 let delovanja društva

Priznanje 110 let delovanja društva

Priznanje 110 let delovanja društva

Priznanje za uspešno izvajanje ŠUS projektov

Priznanje za uspešno izvajanje ŠUS projektov

Nagrajenci za leto 2013

Zavod za šport občine Domžale je ob podelitvi priznanj najboljšim športnikom in športnim delavcem, društvu TVD Partizan Domžale podelilo dve priznaji:

 

-bronasto priznaje za dolgoletno delo v športu in v društvu TVD partizan Domžale na področju nogometa LJUDEVITU HRŽENJAKU 

 

- posebno priznanje za dolgoletno vodenje rekreacije in sekcije odbojke ZDENKI JUVAN

 

Zdenka Juvan je dobitnica priznanja za uspešno športno pot tudi pri Športni uniji Slovenije.

 

ČESTITAMO OBEMA  DOBITNIKOMA PRIZNANJ!!!

Ljudevit - drugi čepeči iz leve

Ljudevit - drugi čepeči iz leve

Priznanje Ljudevita Hrženjaka

Priznanje Ljudevita Hrženjaka

Ljudevit - tretji čepeči iz desne

Ljudevit - tretji čepeči iz desne

Zdenka Juvan

Zdenka Juvan

Priznanje Zdenke Juvan

Priznanje Zdenke Juvan

Nagrajenci za leto 2012

Letošnji nagrajenca iz našega društva, za delo v športu, ki jih podeljuje občina Domžale in zavod za šport in rekreacijo Domžale, sta:

 

ZLATO PRIZNANJE - IVAN ŠRAJ, za dolgolrtno požrtvovalno delo v društvu TVD Partizan Domžale

 

BRONASTO PRIZNANJE - VINKO KVARTUH, za tekmovalne dosežke v petanki in delo v društveni sekciji petanke društva TVD Partizan Domžale

 

Čestitamo!

Ivan Šraj

Ivan Šraj

Ivan Šraj, Janez Bizjak, Vinko Kvartuh

Ivan Šraj, Janez Bizjak, Vinko Kvartuh

Nagrajenci za leto 2011


SREBRNO PRIZNANJE


za športne zasluge v strokovnem in organizacijskem področju v naši matični športni organizaciji TVD Partizan Domžale in širšem domžalskem okolju.


ANICA ČRNE-IVKOVIČ

Anica Črne-Ivkovič je s svojim delom veliko pripomogla k temu, da je ženska skupina v TVD Partizan Domžale tako številčno zastopana. S strokovnostjo in posluhom za pravo mero vadbe je telovadbo, popestreno z glasbo, pripeljala do take priljubljenosti, da je za ženske enourna tedenska vadba še premalo. Z modernim pristopom in veliko novitetami vodi skupino žensk do večje vzdržljivosti in želi predvsem povrniti boljšo kondicijsko osnovo ter narediti nekaj za zdravje vseh prisotnih. To delo ni ostalo neopaženo, tako da je Anica Črne-Ivkovič za delo v športni rekreaciji vzor, kako se da z voljo in seveda znanjem veliko narediti za svoje telo. Prav tako pa je vedno prisotna tudi pri organizaciji tekmovanj, vadbe in ostalih športnih aktivnosti, ki potekajo tako pod okriljem TVD Partizan Domžale kot tudi drugod
 

 

MEDALJA ZAVODA ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE

 

JAKA KVARTUH IN DRAGAN ANTONIJEVIČ

Sekcija Petanka Sršeni, dobitnika medalje Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

 

 

ČESTITAMO!!!

Anica Črne Ivkovič

Anica Črne Ivkovič

Jaka Kvartuh

Jaka Kvartuh

Podelitev ostalih priznanj športnikom in športnim delavcem

TVD Partizan Domžale od 2005 dalje

Nagrada ŠUS za Anico Črne-Ivkovič leta 2009

Nagrada ŠUS za Anico Črne-Ivkovič leta 2009

Nagrada ŠUS za Janeza Bizjak leta 2008

Nagrada ŠUS za Janeza Bizjak leta 2008

Nagrada ŠUS za TVD Partizan Domžale leta 2006

Nagrada ŠUS za TVD Partizan Domžale leta 2006

Nagrada ŠUS Francu Košaku leta 2006

Nagrada ŠUS Francu Košaku leta 2006

Predsednik TVD Partizan Domžale Bizjak Janez prejema v imenu društva iz rok županje Cvete Zalokar Oražem srebrno plaketo v letu 2005

Predsednik TVD Partizan Domžale Bizjak Janez prejema v imenu društva iz rok županje Cvete Zalokar Oražem srebrno plaketo v letu 2005

Klub ambasadorjev športa za vse

Posebno pozornost na 5. slovenskem forumu ŠUS je bila mnamenjena prostovoljcem športa za vse, ki so bili predlagani s strani članic. Izbrane prostovoljce smo sprejeli v KLUB AMBASADORJEV PROSTOVOLJSTVA ŠPORTA ZA VSE, ki bo aktivno deloval v okviru delovnih teles Športne unije Slovenije.

 

Klub ambasadorjev športa za vse

Klub ambasadorjev športa za vse

Šprtna unija Slovenije in ambasadorji

Šprtna unija Slovenije in ambasadorji

Podeljevalca  Miro UKMAR predsednik ŠUS in Primož  Jamšek  100 % prostovoljec

Podeljevalca Miro UKMAR predsednik ŠUS in Primož Jamšek 100 % prostovoljec

Franc Košak TVD Partizan Domžale - Ambasador športa za vse

Franc Košak TVD Partizan Domžale - Ambasador športa za vse

KOŠAK FRANC

Podelitev priznanja za življenjsko delo leta 2008

Košak Franc se je praktično od šolskih dni z vsem srcem zapisal orodni telovadbi in vsem oblikam rekreativne vadbe, najprej v svoji sredini - domžalskem koncu, znanje in izkušnje pa je kot vaditelj, trener in športni delavec uspešno prenašal mnogim rodovom tudi širom Slovenije. V ranih pionirskih in mladinskih letih je bil uspešen tekmovalec, ki je obvladal predvsem vaje na gimnastičnih orodjih, kar pričajo tudi številne diplome iz tistih let, ko je zmagoval na okrajnih in republiških tekmovanjih ter bil v vrhu tudi na tekmovanjih bivše države.
 

Pri tem se ni zadovoljil le s svojimi rezultati, pač pa je najprej kot vaditelj in kasneje kot trener tudi sam začel poučevati svoje naslednike v gimnastičnih vrstah. Usposobil je vrsto uspešnih tekmovalcev, ki so nastopali pod imenom TVD Partizan na tekmovanja v takratni ožji in širši republiki. Prav tako pa so bili zanj pomembni tudi ljudje, ki so gojili rekreativno zvrst telovadbe in so si želeli predvsem povrniti boljše kondicijsko osnovo ter narediti nekaj za svoje zdravje. To delo ni ostalo neopaženo, tako da so ga nagradili za delo v športu tako s strani športnih zvez kot tudi občine.

Svojo športno pot je začel kot član TVD Partizan Domžale kmalu po vojni, tako da se je že leta 1948 vključil v vadbene procese orodne telovadbe in kasneje tekmovalne gimnastike. Kot perspektivni mladi telovadec je hodil po tekmovanjih in si nabiral izkušnje ter pripomogel k temu, da se je o imenu društva slišalo tudi izven meja domžalskega konca. V orodni telovadbi
je tako zastopal svoje ime kot tudi ime društva TVD Partizan, ki mu je bil zvest od vsega začetka.
 

Vseskozi je razvijal tudi drugo plat svoje osebnosti, prenesti čim več izkušenj na druge vrstnike in kasneje generacije, saj je že leta 1956 opravil vaditeljski tečaj in kasneje še gimnastično šolo, da je lahko kot velik poznavalec poučeval tehniko vadbe na orodjih. Kljub temu, da v tistem obdobju ni bilo najboljših pogojev za razvoj športne in rekreacijske telovadbe, je vzgojil vrsto talentiranih športnikov in rekreativcev, ki se še danes z veseljem spominjajo tistih časov.

Kot preizkušen športni delavec se je uveljavil tudi v strokovnem in organizacijskem delu v društvu in nasploh v okolju, kjer je deloval. Od leta 1968 je vrsto let sam in s svojimi zvestimi pomočniki vlekel vodilne poteze v društvu, da se je obdržala kvaliteta in tudi množičnost vadbe na orodjih in parterju. Poznanih je vrsto taborov, zborov in končnih rekreativnih izletov, ki se jih je udeleževal in pri tem vseskozi v športni utrip vključeval tudi naslednje generacije društva TVD Partizan. S svojimi sposobnostmi je bil v okviru društva eden od pobudnikov domžalske poti spominov in tovarištva ter športno rekreativnih pohodov.


Bil je tudi eden začetnikov obnove domžalske Trim steze, kjer je bilo od leta 1985 potrebno vrsto udarniških akcij, da danes predvsem v poletnih mesecih zabeležimo veliko število tako aktivnih rekreativnih obiskovalcev kot tudi sprehajalcev, ter da je ob ogledu TRIM steze posebna državna komisija ocenila o eni najbolj urejenih stez v okoliških ob činah.

 

Vsa dogajanja v športu in aktivnosti pri ohranjanju športnih vrednot rekreacije so pripeljala do tega, da so Košak Franca opazili tudi izven meja občine ter ga povabili, da je s svojo prisotnostjo pripomogel tudi nekaj k ugledu Partizana Slovenije. Od leta 1986 do 1990 je bil namreč član predsedstva Partizan Slovenije v ljubljanski regiji. Kljub nekaterim finačnnim težavam in določenih nenaklonjenostih okolja je bil pravzaprav eden redkih, ki je verjel v društvo Partizan in zastavil vse sile, da se je obdržalo v taki obliki, da lahko s ponosom rečemo, da vseskozi od ustanovitve Sokola leta 1905 do današnjih dni ni bilo obdobja, ko društvo ne bi delovalo in gojilo svoje osnovne dejavnosti – telovadbe.

 

V zadnjem že osamosvojitvenem obdobju, je ob še vedno redni vadbi skrbel predvsem za umeščanje rekreacije med potrebne sestavine ohranjanja zdravja. Kot član Športne zveze Domžale je aktivno sodeloval od 1992 do 2000 v problematiki športa v domžalski občini in okolici. Bil je glavni iniciator gibanja v naravi, torej propagiranja in urejanja trim steze, ter seveda v telovadnicah, kjer je vseskozi bedel nad tako lepimi prireditvami, kot so prireditve ob dnevu žena in predstavitev najmlajših ob materinskem dnevu. Ne smemo zanemariti njegovega prispevka ob 100-letnici Društva TVD Partizan Domžale, ko je s svojimi izkušnjami pripomogel k slovesnostim ob tej častitljivi obletnici.
 

Ob vseh prebitih urah v telovadnicah, na Trim stezi ali v sejnih sobah je potrebno poudariti, da je vedno na voljo za sproščen klepet, kjer z uporabnimi nasveti in izkušnjami vedno priskoči na pomoč ostalim, ki se imajo prav Košak Francu zahvaliti, da sta v Domžalah in okolici športna rekreacija in telovadba še vedno eden pojmov zdravega življenja.

Najvišje priznanje, ki ga je katerikoli član TVD Partizan Domžale dobil v bivši Jugoslaviji in sicer priznanje Košak Francu za leto 1986

Najvišje priznanje, ki ga je katerikoli član TVD Partizan Domžale dobil v bivši Jugoslaviji in sicer priznanje Košak Francu za leto 1986

Mednarodno priznanje Košak Francu za ves vložen trud na področju rekreacije

Mednarodno priznanje Košak Francu za ves vložen trud na področju rekreacije